EXPORT / VÝVOZ

VÝVOZ + CERTIFIKÁTY (OSVĚDČENÍ O STATUSU ZBOŽÍ)

1) Vystavení elektronických vývozních celních prohlášení VDD, VDDd v systému ECS

2)Transport vývozních dokumentů na cestovní styk Terminal 1, Terminal 2 pro zákazníky, kteří cestují se zásilkou v zavazadle.

3)Vyhotovení vývozních dokumentů o původu zboží pro uznání preferenční - certifikáty ATR, EUR 1 (osvědčení o statusu zboží)

4) Ekonomické režimy (vývoz na opravu)

5) Zastoupení při následné celní kontrole vyváženého zboží.

6) Zastoupení na právním i finančním oddělení celního úřadu.


EXPORT + CERTIFICATES (GOODS STATUS CERTIFICATE)

1) Issuing of VDD, VDDd electronic export customs declarations in ECS

2) Transport of export documents to Terminal 1, Terminal 2 for customers who travel with a package shipment.

3) Making export documents of origin for recognition preferential - ATR certificates, EUR 1 (certificate of status of goods)

4) Economic regimes (export for repair)

5) Representation in subsequent customs control of exported goods.

6) Representation in the legal and financial department of the customs office.

© 2019 CLOPRO s.r.o. 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!