INTRASTAT

INTRASTAT

1) Elektronické externí zpracování - systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie (intrakomunitární styk).

2) Konzultace, poradenství, kalkulace.

3) Minimalizace problému a zamezení pokut za nedodání hlášení v termínu. 


INTRASTAT

1) Electronic external processing - data collection system for statistics of goods trade between EU member states (intracommunity relations).

2) Consultation, counseling, calculation.

3) Minimize the problem and avoid fines for failure to report on time.

© 2019 CLOPRO s.r.o. 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!